rejestracja

Projekt, którego celem jest zapewnienie wsparcia dla par niepłodnych.

W Projekcie weźmie udział 30 par, przy czym kryteriami do zakwalifikowania się do Projektu będą:
a) kryterium dochodowe, które uważa się za spełnione jeśli para uzyskiwała wspólnie, w roku 2017 r. przeciętny dochód nie większy niż 5000 zł netto miesięcznie, tj. nie więcej niż 55 tysięcy netto w okresie od stycznia do listopada 2017 r. 
b) para nieskutecznie stara się o dziecko od ponad dwóch lat
c) para nie była diagnozowana co do przyczyn potencjalnej niepłodności.

Ważna jest kolejność zgłoszeń.

Parom zakwalifikowanym do Projektu zostaną sfinansowane:
a) konsultacja medyczna
b) badanie nasienia,
c) badanie USG,
d) badanie histeroskopowe,
e) konsultacja medyczna,
f) konsultacja dietetyczna,
g) warsztat z trenerem dotyczący psychoedukacji sytuacji kryzysowych

Wartość pakietu: 2500 zł.

Po przeprowadzonych badaniach i konsultacjach 5 par otrzyma w ramach Projektu dofinansowanie do zabiegu in vitro w wysokości 5000 zł

Weryfikacja spełnienia kryteriów, o których mowa w powyżej następuje na podstawie dokumentów i oświadczeń pary.
Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie o dochodach obejmujące okres od stycznia 2017 do listopada 2017.

Scroll to top